Aktuálne

Ako projekt pomaly napreduje, pribúdajú nám informácie, ktoré by sme s vami radi zdieľali. Na tomto mieste ich nájdete všetky na jednom mieste.

Výstavba infraštruktúry v plnom prúde

Výstavba infraštruktúry v plnom prúde

Po odovzdaní staveniska mestom Spišské Podhradie sa v projekte usilovne pracuje na výstavbe inžinierskych sietí. Svätý Martin tak bude v…

Práce na samostatných domoch a domoch v radovej zástavbe pokračujú

Stavebníci nezaháľali ani cez jesenné dni a pokračovali s výstavbou domov v radovej zástavbe a taktiež samostatných domoch. Na domoch…

Progres prác na domoch v radovej zástavbe

Pokračujeme s výstavbou domov v radovej zástavbe. V uplynulých dňoch sme absolvovali stretnutia s budúcimi majiteľmi, ktorí mali možnosť úpravy interiérových…

Prvých 7 samostatných domov má základové platne

Prvých 7 samostatných domov pomaly naberá svoje kontúry. Základové platne sú hotové a stavebníci v týchto dňoch dokončujú obvodové múry…

Územné rozhodnutie pre občiansku vybavenosť

Mesto Spišské Podhradie nám vydalo územné rozhodnutie pre občiansku vybavenosť, ktorou Vám chceme zabezpečiť čo najväčšie pohodlie. V areáli projektu…

Výstavba radovej zástavby napreduje

Na domoch v radovej zástavbe dokončujeme prvé poschodie a začíname s výstavbou druhého.

Základové platne pre radové domy

V dnešných dňoch dokončujeme základy na radových domoch. Ako to vyzerá si môžete pozrieť v našej galérii.

Právoplatné stavebné povolenie

Mesto Spišské Podhradie nám v uplynulých dňoch vydalo právoplatné stavebné povolenie na domy a infraštruktúru. V projekte sme tak začali…

Vyhodnotenie študentskej súťaže

V uplynulých týždňoch sme Vám prezentovali práce študentov, ktorí počas leta navrhovali budúcu podobu verejných priestorov vo Svätom Martine.

Pozemkové úpravy pred výstavbou

Firma AKSIS plus, s.r.o. začala 7. novembra so stavebnými úpravami pozemku pred začiatkom výstavby ciest a sietí, ktorá je naplanovaná…

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Spišské Podhradie, ako príslušný stavebný úrad, vydalo 12. novembra 2020 rozhodnutie o umiestnení stavby - “Obytný súbor Svätý Martin…

Nové pozemky na predaj

Prinášame aktualizovanú situáciu pozemkov vo Svätom Martine, v ktorej nájdete tri nové pozemky určené k predaju. Pozemky si môžete rezervovať…