Územné konanie

V utorok 29.9 sa na stavebnom úrade v Spišskom Podhradí uskutočnilo ústne pojednávanie v konaní pre umiestnenie stavby „obytný súbor Svätý Martin“ v časti infraštruktúra. Zúčastnili sa ho orgány verejnej správy a jeden z vlastníkov susedných parciel. Na konaní neboli podané námietky. Územné rozhodnutie bude následne zverejnené verejnou vyhláškou.

Zdieľať
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn